Stavění májky - květen

Guláš - květen

Kácení Máji - červen

Sbor Ozvena - Říjen

Sbor CORO SUASI - Kolumbie

Strašidlák - říjen

Vítání občánků - prosinec