Dětský maškarní - leden

MDŽ - březen

Zlatá svatba - březen

Maškarní - březen

Vítání jara - duben

Pálení čarodějnic - duben

Stavění májky - květen

Dětský den a kácení májky - květen

Neckyáda - srpen

Advent

Cik - Cak prosinec