Rej strašidel 2014

Rozsvícení vánočního stromečku 2014

Mikuláš 2014

Maškarní leden 2015

Vítání občánků březen 2015

Nehoda na kolejích

Noc s Andersenem - duben 2015

Upálení čarodějnice - duben 2015

Den dětí, kácení májky - květen 2015

Diamantová svatba - červenec 2015

Trampská noc - srpen 2015

Neckyáda - srpen 2015

Otevření komunitního centra - září 2015

Hastrmánek - září 2015

Hastrmánek - září 2015 - 2

Hastrmánek - září 2015 - 3

Vítání občánků září 2015

Hastrmánek - září 2015 - 4

Rej strašidel říjen 2015

Hastrmánek - návštěva elektrárny

Sázení lip

Drakiáda

Vítání občánků - listopad 2015

Setkání se seniory - listopad 2015

Rozsvícení vánočního stromečku 2015

Mikuláš 2015